thương hiệu
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
50.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà TặngTiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
100.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
200.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
300.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
500.000 VND
Mua tặng
Quà tặng Tiền mặt
500.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
500.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
500.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
500.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
1.000.000 VND
Mua tặng
Quà Tặng Tiền Mặt
1.000.000 VND
Mua tặng
Phin Sữa Đá (Size Nhỏ)
29.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Sandwich Trà Xanh
30.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Lạt
30.000 VND
Mua tặng
Trà Chanh (Nóng)
30.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Đen
30.000 VND
Mua tặng
Trà Chanh
30.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa 3Q
31.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Sữa
33.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Kiwi
35.000 VND
Mua tặng
Kem Tuyết Chocolate
35.000 VND
Mua tặng
Chocolate Toast
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Cappuccino (Nóng)
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Phúc Long
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Cappuccino Đá
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa
35.000 VND
Mua tặng
Trà sữa Oolong
35.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Latte
35.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Thạch Rau Câu
37.000 VND
Mua tặng
Kiwi Lô Hội
37.000 VND
Mua tặng
Trà Sữa Chocolate Pudding
37.000 VND
Mua tặng
Hồng Trà Sữa Trân Châu
37.000 VND
Mua tặng
Trà Đẹp
38.000 VND
Mua tặng
Sủi Bọt Lá Cây
38.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Sandwich Gạo Đen
38.000 VND
Mua tặng
Bánh Mì Sandwich Quả Nam Việt
38.000 VND
Mua tặng
Hai Bánh Mì Xúc Xích
38.000 VND
Mua tặng
Cà Phê Hokkaido
39.000 VND
Mua tặng
Sữa Chua Uống Vị Chanh Leo
39.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đào
39.000 VND
Mua tặng
Trà Chanh Quất
39.000 VND
Mua tặng
Cranberry Cream Cheese
40.000 VND
Mua tặng
Golden Lava Cheese Tart
40.000 VND
Mua tặng
Egg Tart
40.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Nhật Bản Đậu Đỏ
40.000 VND
Mua tặng
Trà Đào (Nóng)
40.000 VND
Mua tặng
Combo 2 Bánh Smart Aleck
44.000 VND
Mua tặng
Crater Cheese Honey Cake
45.000 VND
Mua tặng
Hawaiian Pizza
45.000 VND
Mua tặng
Pizza Xúc Xích Phô Mai
45.000 VND
Mua tặng
Trà Vải
45.000 VND
Mua tặng
Combo 3 Cheese Lava Croissant
48.000 VND
Mua tặng
Kale Soursop
48.000 VND
Mua tặng
Strawberry Apple Kale
48.000 VND
Mua tặng
Mango Smoothie
48.000 VND
Mua tặng
Loganberry Blast
48.000 VND
Mua tặng
Trà Phúc Long Cocktail
49.000 VND
Mua tặng
Lazybug
50.000 VND
Mua tặng
Croque Monsieur
50.000 VND
Mua tặng
Trà Đào
50.000 VND
Mua tặng
American Hotdog Bread
52.000 VND
Mua tặng
Cheese Onion Corn Bread
52.000 VND
Mua tặng
Sausage Sandwich Donut
54.000 VND
Mua tặng
Almond Soboro and Fruit Bread
54.000 VND
Mua tặng
Combo Ba Bánh Sừng Trâu Trứng Muối
54.000 VND
Mua tặng
Socola Cà Phê Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Bánh Oreo Xay Cùng Cà Phê Cappuccino
55.000 VND
Mua tặng
Caramel Đá Xay
55.000 VND
Mua tặng
Italian Croquette
58.000 VND
Mua tặng
Hai Bánh Mì Chà Bông
60.000 VND
Mua tặng
Hai Bánh Cuộn Chà Bông
64.000 VND
Mua tặng
Essential Greens
65.000 VND
Mua tặng
Combo Cà Phê Latte Và Cà Phê Cappuccino
70.000 VND
Mua tặng
Combo Trà Chanh Nóng và Trà Đào Nóng
70.000 VND
Mua tặng
Supper Vitamin C
75.000 VND
Mua tặng
Kale Quinoa Protein
75.000 VND
Mua tặng
Green Apple Detox
75.000 VND
Mua tặng
Broccoli Mushroom Protein
75.000 VND
Mua tặng
Avocado Kale Detox
75.000 VND
Mua tặng
Combo Trà Sữa và Trà Sữa Oolong
75.000 VND
Mua tặng
Combo coffee and Plain Croissant
80.000 VND
Mua tặng
Combo Trà Chanh và Trà Đào
80.000 VND
Mua tặng
Combo Trà Sữa và Trà Sữa Phúc Long
100.000 VND
Mua tặng
Bánh Bông Lan Phô Mai Nhật
108.000 VND
Mua tặng
Combo Trà Xanh Đá Xay và Caramel Đá Xay
110.000 VND
Mua tặng
Hộp 3 bánh
117.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Vani
124.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Vani
136.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Trà Xanh
140.000 VND
Mua tặng
Combo coffee and Spicy VietNam beef Stewed
150.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Cookie Trà Xanh
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Vani
152.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Eclair Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Bánh Paris Trà Xanh
168.000 VND
Mua tặng
Bánh Su Kem Lạnh
180.000 VND
Mua tặng
Combo French E.G earlgrey and Avocado ice cream
200.000 VND
Mua tặng
Combo White house TWG tea and Coco lollipop ice-cream
200.000 VND
Mua tặng
Trà Xanh Đặc Biệt
210.000 VND
Mua tặng
Hộp 6 Bánh
234.000 VND
Mua tặng
Combo the Lady and cocktail lady in love
250.000 VND
Mua tặng
Gentle Pink
250.000 VND
Mua tặng
Fruit Crush
260.000 VND
Mua tặng
Melon Melody
260.000 VND
Mua tặng
Square Choco
260.000 VND
Mua tặng
Mango Mania
270.000 VND
Mua tặng
Strawberry Sunrise
270.000 VND
Mua tặng
Trà Oolong Hộp Thiếc
280.000 VND
Mua tặng
Strawberry Mood 2
300.000 VND
Mua tặng
Fruit Red Jewelry
300.000 VND
Mua tặng
Strawberry Blast 2
300.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Phô Mai Chanh Dây
300.000 VND
Mua tặng
Choco Mocha Fantasia Fresh 2
320.000 VND
Mua tặng
Chocolate Souffle
350.000 VND
Mua tặng
Boston Chocolate
350.000 VND
Mua tặng
Fruit Fresh Cake 3B
350.000 VND
Mua tặng
Fruit-Choco Twist 3
350.000 VND
Mua tặng
Fruity Treat Fresh 3
350.000 VND
Mua tặng
Fresh 3
350.000 VND
Mua tặng
Blueberry Cream Cheese Mouse
360.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Macha Macha
420.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Tiramisu
420.000 VND
Mua tặng
Magic 4
420.000 VND
Mua tặng
Gói Thanh Lọc Tiêu Hóa
430.000 VND
Mua tặng
Gói Thanh Lọc Gan
430.000 VND
Mua tặng
Gói Thanh Lọc Cân Bằng
430.000 VND
Mua tặng
Giảm cân - Cleanse Program
430.000 VND
Mua tặng
Awesome Fruit Time Fresh 4
440.000 VND
Mua tặng
Bánh Kem Mocha Choco
450.000 VND
Mua tặng
Mocha 2F
480.000 VND
Mua tặng
Hộp Trà Giấy Hình Chữ Nhật
495.000 VND
Mua tặng
Banana Garden
510.000 VND
Mua tặng
Passion for Fruit Fresh 5
560.000 VND
Mua tặng
Premium Fruit Fresh 6
720.000 VND
Mua tặng
Hộp Trà Gỗ Dài
1.174.000 VND
Mua tặng
  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN