Điều Khoản Sử Dụng

20/05/2013

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
I.    TỔNG QUAN VỀ VTC365
VTC365 là hệ thống thanh toán cước giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc trả phí. VTC365 được sử dụng thông qua môi trường Internet và các mạng điện thoại di động,... cho phép người dùng có thể giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, tiến hành thanh toán trực tuyến trong thời gian nhanh chóng. Có thể nói, đây là một trong những nhà phân phối sản phẩm trực tuyến tiết kiệm và thuận tiện nhất cho người sử dụng hiện nay.  
 
II.    QUY ĐỊNH CHUNG
1.    Thương hiệu và Quyền sở hữu trí tuệ
VTC365 thuộc bản quyền hợp pháp của Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) có địa chỉ tại website https://365.vtcpay.vn. Tất cả hình ảnh, biểu tượng và nội dung trên hệ thống VTC365 như: Logo, Slogan, nhãn hiệu, thương hiệu, hình ảnh, thông tin (sau đây gọi là “Nội dung”) được đăng tải trên website đều thuộc quyền sở hữu của Công ty VTC Intecom và đã được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, Công ty VTC Intecom nghiêm cấm các hành vi xâm phạm bản quyền như cố ý sao chép, sửa đổi, in ấn, sử dụng lại nội dung, hình ảnh nếu chưa được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Công ty VTC Intecom.
Đối với các trường hợp vi phạm, Công ty VTC Intecom sẽ kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền để khởi tố Khách hàng theo quy định của pháp luật. Công ty VTC Intecom chỉ cho phép Khách hàng đăng tải và sử dụng Nội dung của Công ty VTC Intecom cho những mục đích cá nhân có đảm bảo giữ nguyên đường dẫn và tài liệu gốc. Khách hàng có thể liên hệ với Công ty VTC Intecom để xin phép sử dụng Nội dung thông qua hộp thư điện tử hotro.vtc.vn. Nếu được chấp thuận, Khách hàng phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung trang của Khách hàng sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.
 
2.    Sử dụng hợp pháp
Khách hàng chỉ được phép sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của VTC365 - được cung cấp hợp pháp bởi Công ty VTC Intecom. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC365 của Công ty VTC Intecom. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty VTC Intecom sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
3.     Yêu cầu tuân thủ
Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng  khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty VTC Intecom có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.
Công ty VTC Intecom có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty VTC Intecom cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty VTC Intecom qua địa chỉ email: hotro.vtc.vn
 
4.    Liên kết trang của Bên thứ Ba
Hệ thống VTC365 cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang https://365.vtcpay.vn, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với Công ty VTC Intecom, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của Công ty VTC Intecom. Khách hàng đồng ý rằng Công ty VTC Intecom sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.
 
5.    Tuyên bố từ chối đảm bảo Dịch vụ:
VTC365 do Công ty VTC Intecom cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống VTC365 và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bão lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Công ty VTC Intecom sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống VTC365 bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Công ty Intecom không bảo đảm rằng hệ thống VTC365 hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống VTC365, Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Công ty VTC Intecom sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.
 
6.    Giới hạn trách nhiệm:
Công ty VTC Intecom sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty Intecom. Ngoài ra Công ty VTC Intecom cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.
Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống VTC365, Khách hàng đồng ý rằng Công ty VTC Intecom, Ban giám đốc, Giám đốc, Nhân viên, Đại lý của Công ty VTC Intecom sẽ không phải chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống VTC365 hay khi sử dụng dịch vụ.
Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống VTC365 sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Công ty VTC Intecom và Khách hàng.
 
7.    Bồi thường và Bồi thường thiệt hại
Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty VTC Intecom hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
 -  Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Công ty VTC Intecom và Khách hàng;
 -  Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom;
 - Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom;
 - Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
 -  Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom;
 - Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom.
 
8.    Truy cập vào khu vực có mật khẩu
Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống VTC365. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của Công ty VTC Intecom có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.
 
9.    Điều khoản duy trì đại lý
Công ty VTC Intecom sẽ tạm khóa tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: 
 - Các tài khoản Đại lý không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv..) trong thời gian ba (03) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.
 - Các tài khoản Đại lý trong quá trình kinh doanh trên hệ thống VTC365 bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. Công ty VTC  Intecom sẽ khóa tài khoản chờ xử lý
Công ty VTC Intecom sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: Các tài khoản Đại lý Công ty Intecom được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ Công ty VTC Intecom.
 
10.    Chấm dứt sử dụng
Công ty VTC Intecom có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng VTC365 của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:
 - Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng VTC365 của Công ty VTC  Intecom, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Công ty VTC  Intecom sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ. 
 -  Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Công ty VTC  Intecom sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng. 
 -  Công ty VTC Intecom sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC365 của Công ty VTC  Intecom.  
- Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền. 
 -  Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn Công ty VTC Intecom cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 
 -  Các trường hợp khác: Công ty VTC Intecom sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.
 
11.     Điều khoản bất khả kháng
Công ty VTC Intecom sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:
 -  Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công… 
 -  Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công… 
 -  Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 
12.     Quy định về tranh chấp
 -  VTC Intecom: Công ty VTC Intecom sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật. 
 -  Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Công ty VTC Intecom không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba. 
 -  Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.
 
13.    Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Công ty VTC Intecom khi Khách hàng đăng ký và sử dụng VTC365 của Công ty VTC Intecom. 
Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty VTC Intecom có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://365.vtcpay.vn  mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty VTC Intecom. Hơn thế nữa, Công ty VTC Intecom có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
III. BẢO MẬT THÔNG TIN 
1.  Nguyên tắc chung

1.1. Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV (sau đây được gọi là "VTC", "Chúng tôi", "của Chúng tôi") hiểu rõ tầm quan trọng của sự bảo mật thông tin cá nhân của Bạn/Người sử dụng dịch vụ Ví điện tử VTC Pay (sau đây gọi là "Khách hàng") và Chúng tôi cố gắng minh bạch hóa về cách Chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình sử dụng  Dịch vụ Ví điện tử VTC Pay (sau đây gọi là "Dịch vụ"). Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) cung cấp tổng quan về những dữ liệu nào Chúng tôi thu thập, tại sao Chúng tôi thu thập và những gì Chúng tôi làm với dữ liệu đó.
1.2. Vui lòng lưu ý rằng Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng ngay khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Điều quan trọng là Khách hàng cần đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân bởi vì bất kỳ lúc nào Khách hàng sử dụng Dịch vụ, tức là Khách hàng đồng ý với các điều kiện và điều khoản mà Chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các phần bổ sung của nó. Nếu không đồng ý với các điều kiện và điều khoản đó, thì Khách hàng không được sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.
1.3. Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực ngay tại thời điểm Chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật thông tin cá nhân được cập nhật, Khách hàng vẫn sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Khách hàng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật thông tin cá nhân mới.

2.  Chúng tôi thu thập thông tin gì từ Khách hàng?
2.1. Thông tin Khách hàng cung cấp trực tiếp: 
2.1.1. Khi Khách hàng khởi tạo tài khoản sử dụng Dịch vụ, Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân Khách hàng. Thông tin Khách hàng cần cung cấp có thể gồm: họ và tên thật, biệt danh (nickname), giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu…), hộp thư điện tử (email), điện thoại liên lạc, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc… Khách hàng cung cấp thông tin bằng cách nhập thông tin, hoặc upload hình ảnh giấy tờ tùy thân trong thiết bị, hoặc chụp ảnh trực tiếp. 
2.1.2. Nếu Khách hàng đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ trên Dịch vụ, Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin sau: số thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM, thông tin chủ thẻ, ngày hết hạn thẻ, mã kiểm tra của thẻ (CVV), số tài khoản ngân hàng, ngân hàng mà Khách hàng mở tài khoản giao dịch… Trong một số trường hợp, Chúng tôi cũng có thể yêu cầu Khách hàng gửi thông tin bổ sung cho Chúng tôi hoặc trả lời các câu hỏi bổ sung để giúp xác minh thông tin của Khách hàng.
2.1.3. Một số Dịch vụ của Chúng tôi cho phép Khách hàng liên lạc với người khác. Những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và lưu trữ trên hệ thống của Chúng tôi.
2.2. Thông tin về Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ:
Ngoài thông tin mà Khách hàng cung cấp, Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, ví dụ:
2.2.1. Thông tin thiết bị: kiểu phần cứng, số IMEI, và các yếu tố nhận dạng thiết bị, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành và cài đặt thiết bị mà Khách hàng sử dụng để truy cập Dịch vụ.
2.2.2. Thông tin đăng nhập: như thời gian và thời lượng Khách hàng sử dụng Dịch vụ, và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà Chúng tôi đã đặt trên thiết bị của Khách hàng.
2.2.3. Thông tin giao dịch: khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ để thực hiện giao dịch, Chúng tôi có thể thu thập thông tin về giao dịch đó, bao gồm: ngày, giờ và số tiền giao dịch, thiết bị mà Khách hàng sử dụng giao dịch, mô tả của người Bán, mô tả do người Bán hàng hóa và dịch vụ mà Khách hàng đã mua cung cấp, đường dẫn mà Khách hàng chọn để liên kết với giao dịch, loại phương thức thanh toán đã sử dụng, mô tả lý do giao dịch của Khách hàng và phiếu mua hàng liên kết với giao dịch (nếu có)…
2.2.4. Thông tin khác: chẳng hạn như các ứng dụng Khách hàng sử dụng, trang website Khách hàng truy cập và cách Khách hàng tương tác với nội dung được cung cấp thông qua Dịch vụ.
2.3. Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba:
Chúng tôi có thể nhận thông tin về Khách hàng từ các bên thứ ba, bao gồm cả dịch vụ xác minh của khi kết nối với đối tác khác theo yêu cầu của Khách hàng hoặc nhằm mục đích gia tăng tiện ích cho Khách hàng. Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về Khách hàng từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba khi Khách hàng chọn kết nối với các dịch vụ đó.
2.4. Thông tin khác mà Chúng tôi thu thập:
Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác về Khách hàng, thiết bị của Khách hàng hoặc việc sử dụng các Dịch vụ theo các cách mà Chúng tôi mô tả cho Khách hàng vào thời điểm thu thập hoặc có sự đồng ý của Khách hàng. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các loại thông tin nhất định (ví dụ: thông tin mà chúng tôi yêu cầu trong khi đăng ký tạo mới tài khoản cho Dịch vụ), khi đó, khả năng sử dụng một số Dịch vụ của Bạn có thể bị ảnh hưởng.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách hàng như thế nào?
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà Chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:
để cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng mà Khách hàng yêu cầu;
để cung cấp nội dung theo đối tượng khách hàng và khuyến nghị dựa vào các hoạt động trong quá khứ của Khách hàng trên Dịch vụ của Chúng tôi;
để quảng cáo, chẳng hạn như cung cấp quảng cáo theo đối tượng khách hàng và nội dung được tài trợ và gửi cho Bạn các thông tin khuyến mại;
để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi (kể cả hỏi ý kiến của Khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi cũng như thực hiện khảo sát về khách hàng);
để hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi để Chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
để thực hiện chương trình rút thăm trúng thưởng, cuộc thi giành giải thưởng hoặc khuyến mãi, khi được pháp luật cho phép; và cho mục đích khác theo sự đồng ý của Khách hàng.
Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của Khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào Khách hàng cũng có quyền yêu cầu Chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị.

4.  Chúng tôi tiết lộ thông tin của Khách hàng cho ai?
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của Khách hàng. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Khách hàng cho các pháp nhân sau:
4.1. Đối tác kinh doanh: Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của Khách hàng với đối tác kinh doanh tin cậy. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của Khách hàng để cung cấp các dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, các tổ chức này không được sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để quảng cáo tiếp thị dưới bất kỳ hình thức nào nếu chưa được sự đồng ý của Khách hàng.
4.2. Nhà cung cấp dịch vụ: chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của Bạn cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thanh toán hoặc thay mặt chúng tôi gửi email / SMS. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
4.3. Trong một số trường hợp, vì lý do pháp lý:
Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài nếu Chúng tôi tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền;
thực thi điều kiện và điều khoản sử dụng dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tang;
phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật;
bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Chúng tôi, đối tác hoặc người dùng của Chúng tôi, hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.
4.4. Nếu Chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho Khách hàng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.
4.5. Các bên khác khi có sự đồng ý của Khách hàng hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng. Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Bạn với các bên thứ ba khi Bạn đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy.

5.  Liên kết với các trang website và dịch vụ khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết đến các trang website và dịch vụ của bên thứ ba và có thể các liên kết này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang website hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang website và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

6.  Lưu giữ dữ liệu
Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin về Bạn trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc theo luật pháp hiện hành.

7.  Sử dụng cookie và các công nghệ lưu trữ cục bộ khác
7.1. Chúng tôi và các đối tác của mình sử dụng nhiều loại công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ. Quá trình này có thể bao gồm việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ lưu trữ cục bộ tương đương để: 
có thể nhớ ký tự đăng nhập của Khách hàng để Khách hàng không phải nhập các ký tự đó mỗi khi Khách hàng đăng nhập vào dịch vụ;
giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những phần nào của Dịch vụ phổ biến nhất bởi vì chúng giúp Chúng tôi thấy Khách hàng truy cập vào những trang và tính năng nào cũng như thời gian mà họ sử dụng trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, Chúng tôi có thể điều chỉnh Dịch vụ cho phù hợp và cung cấp cho Khách hàng trải nghiệm tốt hơn;
giúp Chúng tôi và đối tác hiểu những quảng cáo nào Khách hàng đã xem để có thể Khách hàng không phải nhận cùng quảng cáo đó mỗi khi Khách hàng truy cập Dịch vụ;
giúp Chúng tôi và đối tác có thể cung cấp cho Khách hàng nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi cũng như các trang website và ứng dụng khác.
7.2. Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ của, Khách hàng đồng ý lưu trữ cookie, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác và thông tin khác trên thiết bị của Khách hàng. Khách hàng cũng đồng ý cho phép Chúng tôi và đối tác truy cập cookie, công nghệ lưu trữ cục bộ khác, và thông tin như vậy theo cách được đề cập ở trên.

8. Bảo mật dữ liệu
8.1. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
8.2. Khu vực bảo mật của trang web hỗ trợ phương thức Extend Validated Secure SocketLayer (EV SSL) do  Global Sign cấp chứng chỉ và công nghệ mã hoá 256 bits - chế độ mã hóa tiêu chuẩn trên Internet để bảo vệ dữ liệu. Khi Khách hàng cung cấp những thông tin nhạy cảm như chi tiết về thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng… các dữ liệu này sẽ được mã hoá trước khi được gửi đi một cách an toàn trên Internet.
8.3. Các máy chủ trang web của Chúng tôi được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của Chúng tôi được luôn được kiểm tra để phòng tránh sự truy cập không được ủy quyền. Chúng tôi đã đầu tư nguồn lực và thời gian để xây dựng và duy trì hệ thống tường lửa để bảo vệ dữ liệu thẻ, bảo vệ dữ liệu thẻ thanh toán khi lưu trữ trên hệ thống đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng mạng.… để đáp ứng được 12 yêu cầu của tiêu chuẩn PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) do Trustwave cung cấp.
8.4. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên, nhà thầu và người đại diện của Chúng tôi truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Chúng tôi và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

IV. QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
1.    Đăng ký sử dụng dịch vụ
 -   Tên tài khoản là số thuê bao điện thoại của khách hàng - hay còn gọi là tài khoản Ví điện tử VTC Pay.
 -  Chủ tài khoản cần cung cấp đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký, gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, số chứng minh thư nhân dân (CMTND), số điện thoại, email,...; 
 -  Việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số CMTND cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến;
 -  VTC Intecom sẽ căn cứ vào số CMTND thật của khách hàng để hỗ trợ các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tài khoản. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp VTC Intecom bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản;
 -  Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). VTC Intecom không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của khách hàng  do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;
 -  Số thuê bao điện thoại được đặt làm tài khoản Ví điện tử VTC Pay và sử dụng tại VTC365 là số điện thoại được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật và cá nhân khi sử dụng số thuê bao điện thoại để đăng ký trên hệ thống.
2.    Nạp tiền 
 -  Phạm vi:
Khách hàng Nạp tiền vào tài khoản Ví điện tử VTC Pay bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website http://365.vtcpay.vn hoặc website https://vtcpay.vn, chọn mục Nạp tiền tại tab Tài khoản để thực hiện giao dịch nạp tiền Online hoặc khai báo Thông tin nạp tiền đối với trường hợp chuyển tiền qua ATM, nạp tại quầy giao dịch của Ngân hàng. 
Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản Ví điện tử VTC Pay, khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 -  Thời gian xử lý:
Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, VTC365 sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của khách hàng vào tài khoản của khách hàng tại website https://365.vtcpay.vn. 
 - Trường hợp hạn chế:
Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi VTC 365 tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền khách hàng chuyển tới VTC365 để nạp tiền có nguồn gốc không rõ ràng và bất hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp, làm giả…
 
3.    Mua hàng hóa, dịch vụ
 -  Phạm vi:
Khách hàng đăng nhập tài khoản tại VTC365, chọn Tab Danh mục sản phẩm để mua các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty VTC Intecom.
 - Thời gian xử lý:
Hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua và thanh toán thành công sẽ được xuất trả ngay ngay cho khách hàng trên hệ thống.
 -  Các trường hợp hạn chế:
Thao tác mua hàng bị hạn chế trong trường hợp trong kho hết hàng hoặc tài khoản của khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.
 
4.    Chuyển tiền và rút tiền
 -  Phạm vi:
Khách hàng có thể chuyển tiền hoặc rút tiền từ tài khoản Ví điện tử VTC Pay bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://vtcpay.vn, chọn mục Chuyển tiền hoặc Rút tiền tại Tab Dịch vụ. Việc chuyển tiền cùng hệ thống là hoàn toàn miễn phí. Đối với trường hợp rút tiền từ tài khoản, khách hàng sẽ mất một khoản phí dịch vụ là 5.000 VNĐ/ 1 giao dịch rút tiền.
 - Giới hạn:
Để thực hiện chức năng rút tiền, VTC365 yêu cầu tài khoản của khách hàng phải được chứng thực. Căn cứ vào loại tài khoản của khách hàng là tài khoản Cá nhân, tài khoản Doanh nghiệp, chúng tôi có quy định số tiền rút tối thiểu và hạn mức rút tiền theo ngày.
+ Thông tin về chứng thực tài khoản Ví điện tử VTC Pay khách hàng xem chi tiết tại đây.
+ Thông tin Hạn mức rút tiền khách hàng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 - Thời gian xử lý:
Trừ trường hợp bất khả kháng (quy định tại mục II của Bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ này), VTC365 sẽ giải quyết yêu cầu Rút tiền của khách hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của VTC365 (Áp dụng với các khoản tiền mà VTC 365 cho rằng đó là tiền có nguồn gốc hợp pháp và khách hàng phải là người sở hữu hợp lệ tài khoản đó).
 -  Các trường hợp hạn chế:
Khách hàng sẽ không rút được tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn trong một số trường hợp sau đây:
+ Số tiền trong tài khoản Ví điện tử VTC Pay của khách hàng đang bị phong tỏa;
+ Tài khoản của khách hàng đang bị khiếu nại, hoặc VTC365 có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của khách hàng có nguồn gốc không hợp pháp;
 + Khách hàng khai báo thông tin rút tiền không đầy đủ, chính xác, hợp lệ.
 
V.    QUY ĐỊNH VỚI KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ
1.    Quyền lợi của khách hàng, đại lý 
 -  Được quyền sử dụng mọi sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hợp pháp trên website https://365.vtcpay.vn
 -  Được quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có trả phí của VTC Intecom nếu như số dư trong tài khoản khách hàng đủ điều kiện để chi trả phí sử dụng dịch vụ đó;
 -  Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trực tuyến của VTC Intecom có nghĩa là khách hàng đồng ý với các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ mà VTC đưa ra;
 -  Thông báo hoặc khiếu nại với VTC Intecom khi khách hàng phát hiện các giao dịch của mình bị lỗi, giao dịch không hợp lệ, giao dịch không chính xác. Để thông báo hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VTC, khách hàng liên hệ với tổng đài 19001530 hoặc truy cập website: http://hotro.vtc.vn
 -  Quyền từ chối sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trực tuyến của VTC Intecom khi các yêu cầu chính đáng của khách hàng không được đáp ứng.
 
2.    Trách nhiệm và Nghĩa vụ của khách hàng, đại lý
 -  Khi sử dụng VTC365, khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản Ví điện tử VTC Pay tại VTC365 của mình. Khách hàng có thể phải bồi thường cho VTC365 và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này hay nếu khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho VTC365, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
 -  Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC365 của Công ty VTC Intecom.
 -  Khách hàng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty VTC Intecom sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 -  Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng  khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty Intecom có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này. Công ty VTC Intecom có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty VTC Intecom cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty VTC Intecom qua website: https://hotro.vtc.vn
 -  Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty VTC Intecom có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://365.vtcpay.vn mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty VTC Intecom. Hơn thế nữa, Công ty VTC Intecom có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
Vi.    QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Hàng hóa cung cấp trên VTC365 được thể hiện dưới dạng Mã thẻ, Mệnh giá nạp tiền (Topup), Mã bản quyền (license key, CD-key), …
Mã thẻ hay Mã thẻ trả trước: là mã số do Công ty VTC Intecom cung cấp, được truyền tải và lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu được mã hóa trên phần mềm của các thiết bị tin học, dùng cho Khách hàng của Công ty VTC Intecom để nạp tiền cho dịch vụ: Viễn thông, Game, Điện thoại Quốc tế, Mua vé máy bay và các dịch vụ nội dung số khác… Mỗi mã thẻ sẽ bao gồm một (01) số series và một (01) mã Code, các mã thẻ đó tương ứng với quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ và không trùng với bất kỳ số serie và mã Code trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp dịch vụ khác.
Mệnh giá nạp tiền (Topup): là số tiền để nạp trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động trả trước hoặc tài khoản dịch vụ nội dung số mà Công ty mua từ các doanh nghiệp viễn thông (Telco), từ các đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông của Telco (gọi chung là đối tác) và từ nhà cung cấp dịch vụ nội dung số (nhà cung cấp dịch vụ game online, nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến…).
Mã bản quyền (license key, CD-key): là các dãy ký tự hoặc những đoạn phần mềm có chức năng xác nhận quyền sử dụng toàn bộ hoặc một số tính năng của một phần mềm  nào đó do các nhà sản xuất tạo ra.
Các hàng hóa khác: sẽ được bổ sung dựa trên thực tế nhu cầu sản xuất - kinh doanh của Công ty.
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Ví điện tử - Cổng thanh toán điện tử VTC Pay
Hotline: 0983666234 / 19001530
Hỗ trợ: hotro.vtc.vn/365.vtcpay.vn
Fanpage: https://facebook.com/vtc365

Tin liên quan

  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN