Điều Khoản Sử Dụng

20/05/2013

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
 
I. TỔNG QUAN VỀ VTC 365
VTC 365 là hệ thống thanh toán cước giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc trả phí. VTC 365 được sử dụng thông qua môi trường Internet và các mạng điện thoại di động,... cho phép người dùng có thể giao dịch, mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, tiến hành thanh toán trực tuyến trong thời gian nhanh chóng. Có thể nói, đây là một trong những nhà phân phối sản phẩm trực tuyến tiết kiệm và thuận tiện nhất cho người sử dụng hiện nay.  
 
II. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thương hiệu và Quyền sở hữu trí tuệ
VTC 365 thuộc bản quyền hợp pháp của Công ty TNHH một thành viên VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) có địa chỉ tại website https://365.vtcpay.vn. Tất cả hình ảnh, biểu tượng và nội dung trên hệ thống VTC 365 như: Logo, Slogan, nhãn hiệu, thương hiệu, hình ảnh, thông tin (sau đây gọi là “Nội dung”) được đăng tải trên website đều thuộc quyền sở hữu của Công ty VTC Intecom và đã được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, Công ty VTC Intecom nghiêm cấm các hành vi xâm phạm bản quyền như cố ý sao chép, sửa đổi, in ấn, sử dụng lại nội dung, hình ảnh nếu chưa được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Công ty VTC Intecom. Đối với các trường hợp vi phạm, Công ty VTC Intecom sẽ kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền để khởi tố Khách hàng theo quy định của pháp luật. Công ty VTC Intecom chỉ cho phép Khách hàng đăng tải và sử dụng Nội dung của Công ty VTC Intecom cho những mục đích cá nhân có đảm bảo giữ nguyên đường dẫn và tài liệu gốc. Khách hàng có thể liên hệ với Công ty VTC Intecom để xin phép sử dụng Nội dung thông qua hộp thư điện tử hotro.vtc.vn . Nếu được chấp thuận, Khách hàng phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung trang của Khách hàng sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

2. Sử dụng hợp pháp
Khách hàng chỉ được phép sử dụng VTC 365 cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty VTC Intecom. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC 365 của Công ty VTC Intecom. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty VTC Intecom sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 
3. Yêu cầu tuân thủ
Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng  khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty VTC Intecom có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.
Công ty VTC Intecom có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty VTC Intecom cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty VTC Intecom qua địa chỉ email: hotro.vtc.vn
 
4. Liên kết trang của Bên thứ Ba
Hệ thống VTC 365 cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang  https://365.vtcpay.vn, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với Công ty VTC Intecom, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của Công ty VTC Intecom. Khách hàng đồng ý rằng Công ty VTC Intecom sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.
 
5. Tuyên bố từ chối đảm bảo Dịch vụ:
VTC 365 do Công ty VTC Intecom cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống VTC 365 và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Công ty VTC Intecom sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống VTC 365 bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Công ty Intecom không bảo đảm rằng hệ thống VTC 365 hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống VTC 365, Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Công ty VTC Intecom sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.
 
6. Giới hạn trách nhiệm:
Công ty VTC Intecom sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty Intecom. Ngoài ra Công ty VTC Intecom cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập và/hoặc gây hư hỏng và/hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.
Như một điều kiện khi sử dụng hệ thống VTC 365, Khách hàng đồng ý rằng Công ty VTC Intecom, Hội Đồng Quản Trị, Giám đốc, Nhân viên, Cổ đông, Đại lý của Công ty VTC Intecom sẽ không phải chịu trách nhiệm với BẠN hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống VTC 365 hay khi sử dụng dịch vụ.
Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống VTC 365 sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Công ty VTC Intecom và Khách hàng.
 
7. Bồi thường và Bồi thường thiệt hại
Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty VTC Intecom hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
-  Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Công ty VTC Intecom và Khách hàng;
-  Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom;
- Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom;
- Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
-  Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom;
- Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Công ty VTC  Intecom.
 
8. Truy cập vào khu vực có mật khẩu
Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống VTC 365. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của Công ty VTC Intecom có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.
 
9. Điều khoản duy trì đại lý
Công ty VTC Intecom sẽ tạm khóa tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: 
- Các tài khoản Đại lý không phát sinh giao dịch bao gồm: (nạp tiền, mua mã thẻ, chuyển tiền vv..) trong thời gian ba (03) tháng tính từ ngày có giao dịch cuối cùng.
- Các tài khoản Đại lý trong quá trình kinh doanh trên hệ thống VTC 365 bị tố cáo, vi phạm và có hành vi gian lận. Công ty VTC  Intecom sẽ khóa tài khoản chờ xử lý
Công ty VTC Intecom sẽ khóa vĩnh viễn các tài khoản Đại lý trong các trường hợp sau: Các tài khoản Đại lý Công ty Intecom được xác nhận là vi phạm thoả thuận sử dụng dịch vụ Công ty VTC Intecom.
 
10. Chấm dứt sử dụng
Công ty VTC Intecom có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng VTC 365 của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:
- Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng VTC 365 của Công ty VTC  Intecom, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Công ty VTC  Intecom sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ. 
-  Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Công ty VTC  Intecom sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng. 
-  Công ty VTC Intecom sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC 365 của Công ty VTC  Intecom.  
- Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền. 
-  Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn Công ty VTC  Intecom cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại. 
-  Các trường hợp khác: Công ty VTC Intecom sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.
 
11. Điều khoản bất khả kháng
Công ty VTC Intecom sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:
-  Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công… 
-  Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công… 
-  Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 
12. Quy định về tranh chấp
-  VTC Intecom: Công ty VTC Intecom sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật. 
-  Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Công ty VTC Intecom không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba. 
-  Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.
 
13. Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Công ty VTC Intecom khi Khách hàng đăng ký và sử dụng VTC 365 của Công ty VTC Intecom. 
Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty VTC Intecom có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://365.vtcpay.vn  mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty VTC Intecom. Hơn thế nữa, Công ty VTC Intecom có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
III.  QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ
 -  Tên tài khoản là số thuê bao điện thoại của khách hàng.
 -  Chủ tài khoản cần cung cấp đầy đủ, chính xác và tự chịu trách nhiệm về các thông tin được yêu cầu trong bản đăng ký, gồm các thông tin cơ bản: Họ tên, số chứng minh thư nhân dân (CMTND), số điện thoại, email,...; 
 -  Việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số CMTND cũng như những yếu tố khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định nhân thân người sử dụng dịch vụ trực tuyến theo yêu cầu của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến;
 -  VTC Intecom sẽ căn cứ vào số CMTND thật của khách hàng để hỗ trợ các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tài khoản. Việc cung cấp thông tin chính xác giúp VTC Intecom bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ tài khoản;
 -  Chủ tài khoản phải tự bảo quản tài khoản, mật khẩu, email và ghi các thông tin cần thiết phòng khi có sự cố xảy ra (ví dụ: bị hack, nhớ sai mật khẩu, v.v…). VTC Intecom không chịu trách nhiệm trước bất kỳ tổn thất nào của khách hàng  do quá trình sử dụng dịch vụ gây ra;
 -  Số thuê bao điện thoại được đặt làm tài khoản VTC 365 là số điện thoại được sử dụng duy nhất trong hệ thống. Chủ tài khoản tự chịu trách nhiệm về bảo mật và cá nhân khi sử dụng số thuê bao điện thoại để đăng ký trên hệ thống.
 
2. Nạp tiền 
-  Phạm vi
Khách hàng Nạp tiền vào tài khoản VTC 365 bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://365.vtcpay.vn, chọn mục Nạp tiền tại Tab Tài khoản để thực hiện giao dịch nạp tiền Online hoặc khai báo Thông tin nạp tiền đối với trường hợp chuyển tiền qua ATM, nạp tại quầy giao dịch của Ngân hàng. 
Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản VTC 365, khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
-  Thời gian xử lý:
Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để Nạp tiền vào tài khoản, VTC 365 sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch Nạp tiền của khách hàng vào tài khoản của khách hàng tại website https://365.vtcpay.vn. 
- Trường hợp hạn chế:
Khách hàng không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi VTC 365 tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền khách hàng chuyển tới VTC 365 để nạp tiền có nguồn gốc không rõ ràng và bất hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp, làm giả…
 
3. Mua hàng hóa, dịch vụ
- Phạm vi: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản VTC 365, chọn Tab Mua sắm để mua các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Công ty VTC Intecom.
- Thời gian xử lý
+ Với giao dịch thành công: Hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng mua và thanh toán thành công sẽ được xuất trả ngay cho khách hàng trên hệ thống.
+ Với giao dịch nghi vấn: giao dịch được xử lý trên hệ thống trong vòng 24 giờ kể từ thời gian giao dịch. 
+ Với giao dịch hoàn tiền:
♦ Nếu thanh toán bằng số dư Ví VTC Pay, giá trị giao dịch được hoàn về Ví điện tử ngay khi giao dịch được xử lý trên hệ thống. 
♦ Nếu thanh toán bằng tài khoản ngân hàng nội địa hoặc thẻ quốc tế, thời gian hoàn tiền về tài khoản khách hàng phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng/ tổ chức thẻ.  
- Các trường hợp hạn chế: Thao tác mua hàng bị hạn chế trong trường hợp trong kho hết hàng hoặc tài khoản của khách hàng không đủ số dư thực hiện giao dịch.
 
4. Chuyển tiền và rút tiền
- Phạm vi
Khách hàng có thể chuyển tiền hoặc rút tiền từ tài khoản VTC 365 bằng cách đăng nhập vào tài khoản tại website https://365.vtcpay.vn, chọn mục Chuyển tiền hoặc Rút tiền tại Tab Hồ sơ. VTC 365 miễn phí chuyển tiền cho khách hàng. Đối với trường hợp rút tiền từ tài khoản, khách hàng sẽ mất một khoản phí dịch vụ là 1.000 VNĐ/ 1 giao dịch rút tiền.
- Giới hạn
Để thực hiện chức năng rút tiền, VTC 365 yêu cầu tài khoản của khách hàng phải được chứng thực. Căn cứ vào loại tài khoản của khách hàng là tài khoản Cá nhân, tài khoản Doanh nghiệp, chúng tôi có quy định số tiền rút tối thiểu và hạn mức rút tiền theo ngày. Thông tin về chứng thực tài khoản VTC 365, và Hạn mức rút tiền khách hàng có thể xem hướng dẫn chi tiết tại đây 
- Thời gian xử lý
Trừ trường hợp bất khả kháng (quy định tại mục II của Bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ này), VTC 365 sẽ giải quyết yêu cầu Rút tiền của khách hàng trong vòng 48 giờ kể từ khi khách hàng gửi yêu cầu rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của VTC 365 (Áp dụng với các khoản tiền mà VTC 365 cho rằng đó là tiền có nguồn gốc hợp pháp và khách hàng phải là người sở hữu hợp lệ tài khoản VTC 365 đó).
- Các trường hợp hạn chế
Khách hàng sẽ không rút được tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn trong một số trường hợp sau đây:
- Số tiền trong tài khoản VTC 365 của khách hàng đang bị phong tỏa;
- Tài khoản của khách hàng đang bị khiếu nại, hoặc VTC 365 có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của khách hàng có nguồn gốc không hợp pháp;
- Khách hàng khai báo thông tin rút tiền không đầy đủ, chính xác, hợp lệ.
 
IV. QUY ĐỊNH VỚI KHÁCH HÀNG, ĐẠI LÝ
1. Quyền lợi của khách hàng, đại lý 
-  Được quyền sử dụng mọi sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hợp pháp trên website https://365.vtcpay.vn; 
-  Được quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có trả phí của VTC Intecom nếu như số dư trong tài khoản khách hàng đủ điều kiện để chi trả phí sử dụng dịch vụ đó;
-  Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trực tuyến của VTC Intecom có nghĩa là khách hàng đồng ý với các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ mà VTC đưa ra;
-  Thông báo hoặc khiếu nại với VTC Intecom khi khách hàng phát hiện các giao dịch của mình bị lỗi, giao dịch không hợp lệ, giao dịch không chính xác. Để thông báo hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VTC, khách hàng liên hệ với tổng đài 19001530 hoặc truy cập website: http://hotro.vtc.vn; 
-  Quyền từ chối sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trực tuyến của VTC Intecom khi các yêu cầu chính đáng của khách hàng không được đáp ứng.
 
2. Trách nhiệm và Nghĩa vụ của khách hàng, đại lý
-  Khi sử dụng VTC 365, khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản VTC 365 của mình. Có thể khách hàng phải bồi thường cho VTC 365 và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này hay nếu khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho VTC 365, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
-  Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC 365 của Công ty VTC Intecom.
-  Khách hàng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Công ty VTC Intecom sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 -  Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng  khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Công ty Intecom có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này. Công ty VTC Intecom có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Công ty VTC Intecom cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Công ty VTC Intecom qua địa chỉ email: hotro@vtc.vn
-  Tuỳ từng thời điểm nhất định, Công ty VTC Intecom có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://365.vtcpay.vn  mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Công ty VTC Intecom. Hơn thế nữa, Công ty VTC Intecom có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.
 
V. QUY ĐỊNH VỀ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Hàng hóa cung cấp trên VTC 365 được thể hiện dưới dạng Mã thẻ, Mệnh giá nạp tiền (Topup), Mã bản quyền (license key, CD-key), …
Mã thẻ hay Mã thẻ trả trước: là mã số do Công ty VTC Intecom cung cấp, được truyền tải và lưu trữ dưới dạng cơ sở dữ liệu được mã hóa trên phần mềm của các thiết bị tin học, dùng cho Khách hàng của Công ty VTC Intecom để nạp tiền cho dịch vụ: Viễn thông, Game, Điện thoại Quốc tế và các dịch vụ nội dung số khác … Mỗi mã thẻ sẽ bao gồm một (01) số series và một (01) mã Code, các mã thẻ đó tương ứng với quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ và không trùng với bất kỳ số serie và mã Code trong toàn bộ cơ sở dữ liệu của Nhà cung cấp dịch vụ khác.
Mệnh giá nạp tiền (Topup): là số tiền để nạp trực tiếp vào tài khoản thuê bao di động trả trước hoặc tài khoản dịch vụ nội dung số mà Công ty mua từ các doanh nghiệp viễn thông (Telco), từ các đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông của Telco (gọi chung là đối tác) và từ nhà cung cấp dịch vụ nội dung số (nhà cung cấp dịch vụ game online, nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến…).
Mã bản quyền (license key, CD-key): là các dãy ký tự hoặc những đoạn phần mềm có chức năng xác nhận quyền sử dụng toàn bộ hoặc một số tính năng của một phần mềm  nào đó do các nhà sản xuất tạo ra.
Các hàng hóa khác: sẽ được bổ sung dựa trên thực tế nhu cầu sản xuất - kinh doanh của Công ty.
 
 
VTC 365
 

Tin liên quan

  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN