Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.350 VND
 • 20.000 18.700 VND
 • 50.000 46.750 VND
 • 100.000 93.500 VND
 • 200.000 187.000 VND
 • 300.000 280.500 VND
 • 500.000 467.500 VND
Giảm giá :
Giảm 6.5%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN