Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.260 VND
 • 20.000 18.520 VND
 • 50.000 46.300 VND
 • 100.000 92.600 VND
 • 200.000 185.200 VND
 • 300.000 277.800 VND
 • 500.000 463.000 VND
Giảm giá :
Giảm 7.4%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN