Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.320 VND
 • 20.000 18.640 VND
 • 50.000 46.600 VND
 • 100.000 93.200 VND
 • 200.000 186.400 VND
 • 300.000 279.600 VND
 • 500.000 466.000 VND
Giảm giá :
Giảm 6.8%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN