Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.550 VND
 • 20.000 19.100 VND
 • 30.000 28.650 VND
 • 50.000 47.750 VND
 • 100.000 95.500 VND
 • 200.000 191.000 VND
 • 300.000 286.500 VND
 • 500.000 477.500 VND
Giảm giá :
Giảm 4.5%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN