Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.590 VND
 • 20.000 19.180 VND
 • 30.000 28.770 VND
 • 50.000 47.950 VND
 • 100.000 95.900 VND
 • 200.000 191.800 VND
 • 300.000 287.700 VND
 • 500.000 479.500 VND
Giảm giá :
Giảm 4.1%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN