Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.750 VND
 • 20.000 19.500 VND
 • 30.000 29.250 VND
 • 50.000 48.500 VND
 • 100.000 97.000 VND
 • 200.000 194.000 VND
 • 300.000 291.000 VND
 • 500.000 485.000 VND
 • 1.000.000 972.000 VND
Giảm giá :
Giảm 2.5%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN