Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.630 VND
 • 20.000 19.260 VND
 • 30.000 28.890 VND
 • 50.000 48.150 VND
 • 100.000 96.300 VND
 • 200.000 192.600 VND
 • 300.000 288.900 VND
 • 500.000 481.500 VND
Giảm giá :
Giảm 3.7%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN