Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.450 VND
 • 20.000 18.900 VND
 • 30.000 28.350 VND
 • 50.000 47.250 VND
 • 100.000 94.500 VND
 • 200.000 189.000 VND
 • 300.000 283.500 VND
 • 500.000 472.500 VND
Giảm giá :
Giảm 5.5%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN