Mã thẻ điện thoại
 • 10.000 9.460 VND
 • 20.000 18.920 VND
 • 30.000 28.380 VND
 • 50.000 47.300 VND
 • 100.000 94.600 VND
 • 200.000 189.200 VND
 • 300.000 283.800 VND
 • 500.000 473.000 VND
Giảm giá :
Giảm 5.4%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN