Mã thẻ điện thoại
 • 20.000 15.600 VND
 • 50.000 39.000 VND
 • 70.000 59.500 VND
 • 100.000 85.000 VND
 • 120.000 115.800 VND
 • 150.000 144.750 VND
Giảm giá :
Giảm 22%
Thành tiền :

 • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
  CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

  Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN