Mã thẻ điện thoại
  • 50.000 49.000 VND
  • 100.000 98.000 VND
Giảm giá :
Giảm 2%
Thành tiền :

  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN