Chọn hóa đơn cần thanh toán
  • VNPT Hồ Chí Minh
  • VNPT Hải Phòng

Thông tin

 
Điện thoại cố định VNPT là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại chuyển mạch công cộng PSTN (Public Switched Telephone Network) giữa một máy điện thoại bàn đến một máy điện thoại cố định or máy điện thoại di động. Điện thoại cố định của VNPT  là phương tiện thông tin không thể thiếu với bất kỳ doanh nghiệp nào.
  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN