VTC365 mang cho bạn những dịch vụ tốt nhất
với chiết khấu cao nhất thị trường

Nhà mạng Trả trước Trả sau
2.7 % 2 % 2 %
4.1 % 4 % 4 %
6.5 % 6.5 %
5.2 % 5.4 %
3.7 % 4 % 4 %
Nhà mạng Chiết khấu
2.7 %
4.1 %
3.7 %
6.5 %
5.2 %
15 %
10 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
6 %
6.5 %
3.5 %
6 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
5 %
5 %
3.5 %
3 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
4 %
6 %
6.5 %
Sản phẩm Chiết khấu
15 %
0 %
0 %
26 %
26 %
  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN