VTC365 mang cho bạn những dịch vụ tốt nhất
với chiết khấu cao nhất thị trường

Nhà mạng Trả trước Trả sau
2.9 % 1.5 % 1.5 %
4.3 % 4.3 % 4.3 %
6.8 % 6.8 %
5.4 % 5.5 %
3.9 % 4.4 % 4.4 %
Nhà mạng Chiết khấu
2.9 %
4.3 %
3.9 %
6.8 %
5.4 %
15 %
22 %
10 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
6 %
6.5 %
3.5 %
6 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
5 %
3.5 %
3 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
6 %
6.5 %
Sản phẩm Chiết khấu
15 %
0 %
26 %
26 %
  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN