VTC365 mang cho bạn những dịch vụ tốt nhất
với chiết khấu cao nhất thị trường

Nhà mạng Trả trước Trả sau
3 % 1 % 1 %
4.5 % 4.5 % 4.5 %
7.5 % 7.5 %
5.5 % 5.5 %
4.1 % 4.5 % 4.5 %
Nhà mạng Chiết khấu
3 %
4.5 %
4.1 %
7.5 %
5.5 %
2 %
22 %
10 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
5 %
6.5 %
6.5 %
3.5 %
6 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5.5 %
5 %
3 %
6 %
6.5 %
0 %
Sản phẩm Chiết khấu
15 %
0 %
26 %
26 %
  • TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)
    CÔNG TY VTC CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ (VTC INTECOM)

    Giấy phép hoạt động số 31/GP-NHNN